top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

2019/5/20 12:24:15 ( 420 odsłon )2019/5/17 14:59:34 ( 434 odsłon )

15 maja w Miejskim Ośrodku Kultury odbyły się XXIV Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne, w których udział wzięły reprezentacje przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.

- Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne, organizowane są tradycyjnie z okazji Światowego Dnia Ziemi – mówi Piotr Gruszczyński, Starosta Gnieźnieński. – Przedsięwzięcie, przybierające formę konkursu pozwala młodym ludziom kształcić umiejętność obserwacji otaczającego środowiska, rozwija wrażliwość na otaczająca przyrodę, inspiruje do poszerzania wiedzy i motywuje do twórczej pracy. W tym roku skupiamy się na ginących i zagrożonych gatunkach zwierząt występujących w Polsce. Prezentujemy obszary ich występowania, zwyczaje i warunki życia, aby w ten sposób zainteresować młodzież tematyką ich szczególnej ochrony – dodaje starosta P. Gruszczyński.

Tegoroczne prezentacje, zorganizowane przez Polski Klub Ekologiczny – Koło w Gnieźnie, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Urząd Miejski w Gnieźnie oraz Nadleśnictwo Gniezno, obejmowały między innymi: happening uliczny, konkurs plastyczny, turniej wiedzy czy konkurs na prezentację multimedialną.

Poniżej prezentujemy listę laureatów XXIV Gnieźnieńskich Prezentacji Ekologicznych, w poszczególnych kategoriach.

Konkurs plastyczny:

1. ALEKSANDER ZAMIAR – Szkoła Podstawowa nr 8;
2. JULIAN AMBROŻAK - Szkoła Podstawowa nr 8;
3. MAJA KŁOSZEWSKA - Szkoła Podstawowa nr 8.

Turniej wiedzy:

1.Szkoła Podstawowa nr 7;
2. Szkoła Podstawowa nr 6; Szkoła Podstawowa nr 12;
3. Szkoła Podstawowa nr 5.

Wykonanie mapy mentalnej:

  1. OLIWIA KWIATKOWSKA - Szkoła Podstawowa nr 5;
  2. JULIA STRACHANOWSKA - Szkoła Podstawowa nr 12;
  3. OLIWIER SZYNKOWSKI - Szkoła Podstawowa nr 9; BARBARA WOŹNIAKOWSKA - Szkoła Podstawowa nr 12; BARTEK DOLSKI - Szkoła Podstawowa nr 5.

Wykonanie prezentacji multimedialnej:

  1. KAMIL SZARZYŃSKI - I Liceum Ogólnokształcące;
  2. ALEKSANDRA GÓLCZYŃSKA - Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych; KLAUDIA KIERZKOWSKA - Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych; KAMIL GAWRYCH - Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych; LILIANIA CIESIELSKA - I Liceum Ogólnokształcące;
  3. PATRYCJA WOŹNIAK - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.

Prezentacje zorganizowano w ramach przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Ekologicznie znaczy logicznie - konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą na terenie powiatu gnieźnieńskiego”.2019/4/29 11:50:46 ( 437 odsłon )

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie uprzejmie informuje, że 30 kwietnia 2019 r. upływa termin składania zgłoszeń do Powiatowego Konkursu Ekologicznego EKOLIDER.

Konkurs skierowany jest do wszystkich placówek oświatowych, które realizują programy edukacji ekologicznej w zakresie odzysku surowców wtórnych oraz organizujących edukację na rzecz selektywnej zbiórki odpadów, pomocy zwierzętom leśnym, jak i prowadzą inne inicjatywy mające na celu ochronę środowiska naturalnego.

Regulamin do pobrania TUTAJ2019/4/19 10:57:25 ( 661 odsłon )2019/4/18 12:56:14 ( 410 odsłon )

26 kwietnia br. w gnieźnieńskim Starostwie Powiatowym odbyło się otwarte spotkanie dotyczące Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, na którym omówione zasady konstruowania i prawidłowego wypełniania wniosków o dofinansowanie.

W ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sali sesyjnej urzędu zorganizowano bezpłatne warsztaty szkoleniowe dla pracowników urzędów gmin, starostwa powiatowego, a także zainteresowanych mieszkańców. Spotkanie zainaugurowała prelekcja przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na temat możliwości skorzystania z Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. W dalszej części spotkania prelegenci odpowiadali na liczne pytania ze strony uczestniczących w warsztatach mieszkańców. Odbyły się również indywidualne konsultacje, dotyczące weryfikacji wniosków.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu priorytetowego Czyste Powietrze dostępne są na stronie internetowej: http://www.wfosgw.poznan.pl/(1) 2 3 4 ... 46 »
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*