top
Menu
2012/10/12 14:30:00 ( 4148 odsłon )


Akcja „Sprzątania świata” organizowana jest cyklicznie 2 razy w roku przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa we współpracy z Nadleśnictwem Gniezno.

Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska - poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie racjonalnej gospodarki odpadami. Przedsięwzięcie to skłania młodych ludzi do szerszych postaw proekologicznych i wzbudza większą wrażliwość na czystość środowiska naturalnego.

 2012/5/18 16:11:00 ( 3921 odsłon )

SPRZĄTANIE ŚWIATA na stałe wpisane jest w kalendarz działań proekologicznych Powiatu Gnieźnieńskiego. Akcja Sprzątania świata organizowana jest cyklicznie 2 razy w roku (wiosną i jesienią) przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa we współpracy z Nadleśnictwem Gniezno.
 
W wiosennej edycji w dniu 18.05.2012 r. wzięło udział około 250 uczniów z 8 placówek oświatowych I LO, II LO, III LO, ZSP nr 1, ZSP nr 2, ZSP nr 3, ZSP nr 4, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych. Uczniowie zostali podzieleni na grupy i sprzątali Las Miejski. W sumie udało się zebrać ok. 2 ton odpadów.
 
 
 
Uroczyste podsumowanie akcji odbyło się w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Rekreacji „Poligon”.
 
Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak podziękował młodzieży za trud i zaangażowanie włożone w posprzątanie lasu, a Nadleśnictwu Gniezno za pomoc i współpracę w zorganizowaniu akcji.2011/6/11 9:55:00 ( 4118 odsłon )

W dniu 09.06.2011r. w 3 Szkołach Podstawowych: w Kiszkowie, w Łagiewnikach i w Sławnie Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie we współpracy z Urzędem Gminy Kiszkowo zorganizował warsztaty pn. „Nasze rady na odpady”.

2011/5/14 10:59:00 ( 3833 odsłon )

W dniu 12 maja 2011 r. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie we współpracy z Nadleśnictwem Gniezno zorganizował akcję „MAJÓWKA W LESIE MIEJSKIM – SPRZĄTANIE ŚWIATA”.

2010/5/13 13:25:00 ( 4254 odsłon )

W dniu 11 maja 2010r. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa we współpracy z Nadleśnictwem Gniezno zorganizowali MAJÓWKĘ W LESIE – SPRZĄTANIE ŚWIATA. Celem sprzątania świata jest budowanie społecznej świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska.
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*