*
top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

2019/4/19 10:57:25 ( 8 XOOPS__READS )2019/4/18 13:14:58 ( 13 XOOPS__READS )

                                                                2019/4/18 12:56:14 ( 8 XOOPS__READS )

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie uprzejmie informuje, że w dniu 26 kwietnia 2019 r. (piątek) w ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w godz. 10:00-12:30 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie odbędą się bezpłatne warsztaty szkoleniowe dla pracowników gmin i powiatów dotyczące Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, na których zostaną omówione zasady i sposób wypełniania wniosków.

Od godziny 13:00 odbędzie się spotkanie dla mieszkańców powiatu, wówczas będą oni mieli możliwość zadawania pytań przedstawicielom WFOŚIGW w Poznaniu odnośnie procedur związanych z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.2019/4/1 16:38:54 ( 28 XOOPS__READS )

Starosta Gnieźnieński informuje mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego, że    karty wędkarskie wydane przed 31 stycznia 1997 roku straciły ważność i winny  być wymienione w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie w Wydziale Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa  ul. Papieża Jana Pawła  II 9/10 pokój 2.21 ( II piętro)

W celu wymiany karty należy: wypełnić wniosek (wniosek  do pobrania na stronie  www.naszesrodowisko.pl- zakładka wnioski do pobrania) oraz dołączyć  1 zdjęcie,  opłatę 10 zł na konto Starostwa Powiatowego w Gnieźnie: 83102041150000980200040287 oraz poprzednią kartę wędkarską .

 Karty wędkarskie wydane po 1 lutym 1997 r. zachowują ważność.2019/3/29 12:45:36 ( 30 XOOPS__READS )

W związku ze stwierdzeniem występowania na terenie RDLP w Poznaniu szczególnie groźnego szkodnika drzewostanów iglastych — kornika ostrozębnego, Starosta Gnieźnieński informuje o potencjalnym zagrożeniu wystąpieniem kornika w lasach prywatnych i  gminnych.(1) 2 3 4 ... 46 »
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

XOOPS__USERNAME
Logowanie
e-mail